Commissie Doarpen yn 't grien

 

Vorig jaar hebben we een projectplan ingediend voor een subsidie van Doarpen Yn t Grien. Het betreft onder andere een verbetering van het openbaar groen, erfverbetering en wandelmogelijkheden. Ons projectplan was door de provincie Fryslân niet geselecteerd. Met een aantal wijzigingen en aanvullingen is op 29 september jl opnieuw de aanvraag ingestuurd. Eind dit jaar zal de beslissing bekend worden gemaakt.