• Plaatselijk Belang

    De Wilgen, Smalle Ee & Buitenstvallaat

Over Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee & Buitenstvallaat

Plaatselijk Belang de Wilgen, Smalle Ee, Buitenstvallaat is opgericht in 1945 met als doel het behartigen van de belangen van de inwoners van deze drie dorpen en het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat. Door onder andere in contact te treden met de bewoners, gemeente, overheid en organisaties tracht P.B. dit doel te bereiken.

Door het houden van bijeenkomsten en vergaderingen kunnen de inwoners meepraten en meedenken over de ontwikkeling en leefbaarheid van hun dorp. Gezien de belangrijke ontstaansgeschiedenis van dit gebied voor de gehele regio doet de vereniging veel aan het bijbrengen en in stand houden van cultuur-historische waarden. Een andere missie van P.B. is het zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor de bewoners. Het plaatsen van AED’s en het creëren van verkeersveilige situaties zijn slechts enkele voorbeelden van acties die zijn uitgevoerd.

Daarnaast wordt er een uitgebreid programma geboden van sociale activiteiten waaronder een nieuwjaarsreceptie, dorpsfeest, zomeravondconcert etc. Ongeveer 75% van alle inwoners in ons gebied is lid van de vereniging en neemt actief deel aan één of meerdere activiteiten. Plaatselijk Belang hoopt dat de inwoners nog lang kunnen blijven genieten van het leven in deze mooie, rustige en unieke omgeving tussen water en bos.

Bestuur Plaatselijk Belang

Eric de Beij

Voorzitter

Telefoon:
 +06 53364575 

E-mailadres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koosje Siderius-van den Brug

Secretaris

Telefoon:
+06 27503458

E-mailadres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaap Heideveld

Penningmeester

Telefoon:
+06 27861121

E-mailadres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oebele Veenstra

Algemeen bestuurslid

Telefoon:
+06 51507444

E-mailadres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bankrekening

Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van Plaatselijk Belang De Wilgen e.o. is: NL81 RABO 0369024427

Informatievoorziening

Informatievoorziening

  • Nieuwsbrief: Per jaar komen 1 of meerdere nieuwsbrieven (afhankelijk van het nieuws) uit die gemaild worden naar onze leden.

  • Via onze website: pbdewilgen.nl

  • Onze informatiekast (is gesitueerd op tussen Drachtster Heawei 6 en 8 in De Wilgen, langs de weg, op de hoogte van het schelpenpad en de vlaggenmast).

  • Via de emailadressen van onze leden.

  • Huis aan huis bezorging. Dit gebeurt via onze bezorgroute.

Privacybeleid

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat werkt met diverse exploitanten, vrijwilligers en bezoekers. Het veilig omgaan met alle bedrijfs-/persoonsgegevens is voor ons bijzonder belangrijk. Wij zullen nooit zonder toestemming persoonsgegevens doorgeven aan andere organisaties en/of personen. Tevens garanderen wij nooit bewust (persoons)gegevens te zullen misbruiken. De kans op het maken van een onbedoelde fout zit echter in een klein hoekje. Helemaal is dit het geval indien hier om één of andere (juridische) reden doelbewust naar wordt gezocht. Wij verzoeken u in alle voorkomende gevallen uw vraag/ongenoegen per e-mail te melden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of door contact op te nemen met een van de bestuursleden (van wie de persoonsgegevens onder het kopje 'Bestuur' te vinden zijn) waarna dit in behandeling wordt genomen en de inhoud in geval van een gegronde melding waar nodig wordt aangepast/verwijderd.  In alle gevallen zal hierover contact met u worden opgenomen. Dit meldingsverzoek geldt tevens voor de gepubliceerde foto’s op onze website en facebook, deze zijn puur en uitsluitend gemaakt en gepubliceerd om het positieve en gezellige karakter van ons tweejaarlijkse dorpsfeest weer te geven. Als hier foto’s bij staan die u om redenen niet gepubliceerd wilt hebben, verzoeken wij u dit aan ons te melden (uzelf of bijvoorbeeld i.v.m. uw kind of een inmiddels overleden gezinslid). Wij zullen deze foto('s) vervolgens van onze website verwijderen. Voor de toekomst: Wij verzoeken u ons door te geven als u NIET wilt dat foto’s over/met u of uw gezinsleden gepubliceerd worden.  Alle ontvangen meldingen en gedane acties ter afhandeling worden in onze administratie geregistreerd zodat deze, indien gevraagd/gewenst kunnen worden getoond aan de overheid en/of andere juridische instanties. De organisatie van het dorpsfeest is puur voor uw en ons feest in onze kleine dorpen, laten we dát samen nog jaren zo laten voortbestaan.

Vlag / Boek kopen

Vlag

Wanneer u een vlag wilt bestellen, mail dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Maakt u daarna het bedrag over naar bankrekeningnummer NL81 RABO 0369024427 van Plaatselijk Belang De Wilgen e.o. onder vermelding van soort vlag, naam, adres en telefoonnummer. Wanneer u het bedrag heeft overgemaakt zal de vlag bij u thuis worden gebracht.

 

We hebben 4 formaten vlaggen:
1) Vlag voor hoge vlaggenmast 2.25 m x 1.50 m. Kost € 25,--
2) Vlag voor minder hoge vlaggenmast: 1.50 m x 95 cm . Kost € 15,--
3) Gevelvlag: 1.00 m x 70 cm. Kost € 10,--
4) Bootvlaggetje: 45 cm x 30 cm. Kost € 10,--

Boek

Wanneer u het boek: “Uit de Geschiedenis van Smalle Ee, De Wilgen en Buitenstvallaat” wilt bestellen mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Maakt u dan een bedrag over van € 15,-- naar bankrekeningnummer NL81 RABO 0369024427 van Plaatselijk Belang De Wilgen e.o.  onder vermelding van het boek “Uit de Geschiedenis van Smalle Ee, De Wilgen en Buitenstvallaat” met uw naam, adres en telefoonnummer. Wanneer u het bedrag heeft overgemaakt zal het boek bij u thuis worden afgeleverd.