Update: Gasboringen okt 2020

Momenteel wacht het bestuur op de uitnodiging van de Raad van State om ter zitting te verschijnen. Deze is aanstaande, want een lijvig pakket van bezwaren van alle bezwaarmakers is inmiddels ontvangen. Eén van de bestuursleden heeft van 50 bezwaarmakers uit Smalle Ee, De Wilgen en Buitenstverlaat mandaat gekregen om hun bezwaren ter zitting te duiden. Om meer informatie te krijgen heeft de werkgroep tegen nieuwe gaswinning in Smallingerland de mogelijkheid benut een zogenaamd ‘keukentafel gesprek’ aangevraagd met de Staatstoezicht op de Mijnen, een van de instanties die de minister positief heeft geadviseerd m.b.t. de Vermilion plannen. Wellicht kunnen we met kritische opmerkingen twijfel zaaien. Dit overleg zou op 8 oktober plaatsvinden maar met de nieuwe Corona maatregelen is ook dit overleg minstens een paar weken uitgesteld. We houden u op de hoogte! 

Gaswinning Smallingerland – plannen voor meer en langer

Gasproducent Vermilion heeft een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om in de gemeente Smallingerland langer en vooral veel meer gas te mogen winnen. Vermilion wil gaan winnen vanuit bestaande gaswinlocaties gelegen in Middelburen/Opeinde Zuid en Nijega. De gasvelden die vanuit deze locaties worden aangeboord liggen onder Middelburen, Nijega en Opeinde, maar ook onder Oudega, de Wilgen, Rottevalle, Boornbergum en een groot deel van Drachten.


8 jaar langer, 10 x zoveel

Vermilion vraagt toestemming aan het Ministerie van EZK voor uitbreiding. Daarvoor heeft Vermilion vorig jaar het winningsplan ‘ Middelburen en Opeinde Zuid’ ingediend. Het gaat om winning uit gasvelden waar al uit gewonnen wordt en om winning uit een nieuw, onderliggend gasveld. Vermilion wil daarvoor de bestaande putten uitbreiden of aanpassen. Gevraagd is om 8 jaar langer en om 10 x zoveel te winnen dan wat staat in het huidige winningsplan. Tussen 2018 en 2028 gaat het om maximaal 410 miljoen nm3 aardgas.


Zienswijze

Vermilion bezit het winrecht (concessie) maar bij nieuwe of gewijzigde aanvragen hoort een winningsplan. Dit plan is voor advies voorgelegd aan o.a. de Gemeente, Waterschap en Provincie Fryslân. In de komende maanden neemt de minister een voorlopig besluit. Dat wordt voorgelegd, waarna er ook voor inwoners gedurende zes weken gelegenheid is om hierop te reageren. Dit heet een ‘zienswijze’. Vanaf het moment dat het voorlopige besluit bekend gemaakt wordt geldt een termijn van 6 weken om een zienswijze in te kunnen dienen tegen de plannen. Als er geen zienswijzen worden ingediend tegen de extra gaswinning dan is de conclusie dat er draagvlak is. Daarnaast is er zonder zienswijze geen beroep tegen de plannen mogelijk.


Negatief advies Gemeente

Gemeente Smallingerland heeft negatief geadviseerd op de aangevraagde uitbreiding. Vorig jaar is vanuit de werkgroep ‘Geen nieuwe gaswinning Smallingerland’ bij de minister aangegeven dat in de Gemeente geen draagvlak is voor nieuwe, meer of langere gaswinning. Nederland gaat immers van het gas af en de minister heeft afbouw van winning beloofd. De kraan in Groningen wordt dichtgedraaid. De Minister heeft daarbij beloofd dat de kleinere gasvelden dit niet hoeven te compenseren. Toch zijn er in Friesland momenteel meerdere aanvragen voor nieuwe, meer of langere gaswinning.


Schade

Gaswinning raakt de leefbaarheid van de omgeving. Op de kaartjes (z.o.z.) is goed te zien om welk gebied het gaat. O.a. bodemdaling is een gevolg. Een groot gebied kan hiermee te maken krijgen. De inwoners op het gasveld zelf, maar ook enkele kilometers in de omtrek. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een probleem in het gebied. Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Er is geen goede schaderegeling. Er zijn nog meer onwenselijke effecten. Gaswinning gaat met behulp van chemicaliën. Op de langere termijn kan dit negatieve effecten hebben voor de bodem en water. Ander zorgpunt is dat er twijfel is over de veiligheid van de oude gasputten. Hier loopt onderzoek naar. Verder is het zo dat gebruik van gas leidt tot CO2-uitstoot en bijdraagt aan klimaatschade. Uitbreiding van gaswinning past niet bij de inspanningen van de gemeenten en inwoners voor energietransitie.


Geen draagvlak

De eerder genoemde werkgroep heeft in oktober 2018 inzichtelijk gemaakt dat er geen draagvlak is voor meer gaswinning in de gemeente. 1.500 handtekeningen zijn aangeboden aan Minister Wiebes. De werkgroep in de huidige vorm is opgeheven. Een deel heeft zich aangesloten bij de Stichting Tsjingas uit Nij Beets. Gezamenlijk hebben zij een nieuwe brede groep mensen bijeengebracht. Deze groep realiseert zich dat we morgen niet van het gas af kunnen. Gas blijft nog een aantal jaren nodig. Winning vanaf de Noordzee in plaats vanaf land is wellicht ook een alternatief. Maar afbouwen kan wel. Er kan meer gedaan worden aan het terugbrengen van de vraag naar gas. Er kan meer ambitie getoond worden om over te stappen op duurzame energie.


Meer informatie

Mocht u meer willen weten of een zienswijze willen indienen, dan ondersteunen wij u graag. Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Tsjingas via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nieuwste artikelen