Nieuwsbrief nr. 4

PLAATSELIJK BELANG DE WILGEN, SMALLE EE EN BUITENSTVALLAAT

Nieuwsbrief (nr. 4), 5 oktober 2020


Van de voorzitter

Toen we in januari tijdens de nieuwjaarsborrel velen van jullie spraken, hadden we nog geen flauw idee wat ons dit jaar te wachten stond. We hadden vanuit Plaatselijk Belang vele activiteiten gepland en hoopten elkaar daar vaak te ontmoeten. Echter, al snel bleek dat 2020 anders zou gaan verlopen. Voor het eerst in 75 jaar is de ledenvergadering van 1 april afgezegd! We hoopten ook buitenactiviteit, “het zomeravond concert” (juni), te kunnen laten doorgaan. Maar ook dit hebben we moeten afblazen. Ons tweejaarlijks dorpsfeest dat qua organisatie door de feestcommissie reeds in een vergevorderd stadium was, bleek ook te risicovol en is doorgeschoven naar 2021. Helaas moesten we ook de geplande (tweede poging) jaarlijkse ledenvergadering van 29 september 2020 afzeggen. I.v.m. het coronaprotocol hadden we aan de leden gevraagd zich aan te melden. Het aantal aanmeldingen was zeer laag. Bovendien: nog steeds zijn er risico’s verbonden aan bijeenkomsten in gesloten ruimten. Alle aanmelders zijn persoonlijk op de hoogte gesteld. We missen allemaal het “samenzijn” in deze rare tijden maar we moeten goed beseffen dat onze gezondheid vele malen belangrijker is. Juist nu realiseren we ons vast allemaal wat een enorm geluk het is dat we op zo’n mooie plek mogen wonen. Het aantal besmettingen is hier erg laag en we kunnen elke dag genieten van de prachtige omgeving. Het is geen straf om hier te mogen wonen. We hopen elkaar volgend jaar weer in goede gezondheid persoonlijk te kunnen treffen!


Buurtbudget gemeente Smallingerland

In het kader van biodiversiteit hebben wij het buurtbudget 2020 aangevraagd voor nestkastjes, eenden korven en insectenhotels. Meer informatie hierover zullen wij delen zodra onze aanvraag in oktober is goedgekeurd.


“Club Support 2020 actie” van de Rabobank

Met deze actie kan ook onze vereniging financieel ondersteund worden. Rabo-leden onder ons zorgden in 2019 voor een kasstorting van € 478,00. Beschouw dit niet als Rabo sluikreclame: het heeft er de laatste 3 jaren toe geleid dat de kas met rond € 1.500,00 is gespekt. Uw bestuur vraagt Rabo-leden (liefst vandaag; overigens tot 25 oktober) op onze vereniging van plaatselijk belang te stemmen. Hoe? > in uw internetbankieren of uw smartphone app klikt u achtereenvolgens op link ‘zelf regelen’, ‘clubsupport’ en ‘breng je stem uit’. Bij de zoekfunctie ‘Wilgen’ + nog 4 gewenste keuzes. U kunt ons maximaal 2 stemmen geven.


Energie Transitie Commissie

De 7 leden hadden de informatie om de inwoners uit onze dorpen te laten participeren in de energie transitie zodanig voorbereid dat het plan van aanpak afgelopen dinsdag tijdens de jaarvergadering kon worden gepresenteerd. De commissie was extra teleurgesteld over het moeten uitstellen van de ALV. Simultaan met deze nieuwsbrief treft echter u hun wilgENergie-brief aan. Het bestuur moedigt u van harte aan hierop te reageren!


WhatsApp groep buurtpreventie

In verband met een verhuizing is het beheer van de groepsapp Broekfinne voorlopig overgedragen naar ons bestuurslid Zahraa Al-Daraaj. “Broekfinners” die opgevoerd willen worden kunnen mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Doarpen Yn’t Grien (DYG)

Vorig jaar hebben we een projectplan ingediend voor een subsidie van Doarpen Yn t Grien. Het betreft onder andere een verbetering van het openbaar groen, erfverbetering en wandelmogelijkheden. Ons projectplan was door de provincie Fryslân niet geselecteerd. Met een aantal wijzigingen en aanvullingen is op 29 september jl opnieuw de aanvraag ingestuurd. Eind dit jaar zal de beslissing bekend worden gemaakt.


Skjin wetter

Dit jaarlijks opruimfestijn van het oppervlaktewater in Fryslân vond van zaterdag 26 september t/m 3 oktober plaats. De actie is gericht op bewustwording van de grote hoeveelheid zwerfafval wat in het water wordt achtergelaten. De verschillende vrijwilligers hebben het nodige afval ook uit het water van onze 3 dorpen gehaald. 


Gaswinning

Momenteel wacht het bestuur op de uitnodiging van de Raad van State om ter zitting te verschijnen. Deze is aanstaande, want een lijvig pakket van bezwaren van alle bezwaarmakers is inmiddels ontvangen. Eén van de bestuursleden heeft van 50 bezwaarmakers uit Smalle Ee, De Wilgen en Buitenstverlaat mandaat gekregen om hun bezwaren ter zitting te duiden. Om meer informatie te krijgen heeft de werkgroep tegen nieuwe gaswinning in Smallingerland de mogelijkheid benut een zogenaamd ‘keukentafel gesprek’ aangevraagd met de Staatstoezicht op de Mijnen, een van de instanties die de minister positief heeft geadviseerd m.b.t. de Vermilion plannen. Wellicht kunnen we met kritische opmerkingen twijfel zaaien. Dit overleg zou op 8 oktober plaatsvinden maar met de nieuwe Corona maatregelen is ook dit overleg minstens een paar weken uitgesteld. We houden u op de hoogte!