Nieuwsbrief mei 2020

PLAATSELIJK BELANG DE WILGEN, SMALLE EE EN BUITENSTVALLAAT

Nieuwsbrief 3 van 7 mei 2020

Covid-19 virus

Op 17 januari jl. kon onze nieuwjaarsborrel nog doorgaan, maar de gevolgen van dit virus gaan helaas niet aan ons voorbij. Het bestuur moest het volgende annuleren:

- De jaarvergadering (1 april) is tot nader order uitgesteld.

- De Jeu de Boules competitie is een jaar uitgesteld.

- Het waterconcert op 4 juni wordt uitgesteld tot in 2021.

Tweejaarlijks dorpsfeest

Voorzitter Koos Tamminga van de feestcommissie heeft de volgende informatie gedeeld: Na het in november bedenken van het thema “the roaring twenties” voor het dorpsfeest 2020 hadden we niet kunnen bedenken wat de impact van dit virus is op de wereld. Het thema is bedacht door de straathoofden. De commissie was al een half jaar bezig met de voorbereidingen. Er zijn nieuwe commissieleden benoemd, het feestterrein, de tent, de band, het Spijshuys waren alweer besproken. Zelfs het programma was opgesteld. Tijdens de intelligente lock down heeft de commissie verder vergaderd met behulp van video conferencing. De nazit was daardoor wat ongezellig. Het idee was - mochten we weer in grotere groepen bijeen mogen komen - dat iedereen het leuk zou vinden om elkaar weer te zien op het dorpsfeest, met extra verbroedering tot gevolg. Het dorpsfeest is natuurlijk een vergunningplichtig evenement, waarvoor een vergunning niet afgegeven wordt. Helaas moesten we besluiten het dorpsfeest een jaar uit te stellen. Dat geeft de commissie wel extra tijd om er heel bijzonder feest van te maken, dus als Rutte cs het goed vindt gaan we het helemaal goed maken in 2021. Blijf gezond en tot 2021.

Buurtpreventie via WhatsApp groep

De WhatsApp groepen leiden over het algemeen tot zinvolle communicatie. Over onze schouders kijken medewerkers van de politie mee en zij stimuleren het gebruik. Vanuit het bestuur herhalen we de gevraagde aandacht voor het beschrijven van feitelijkheden. Gebleken is dat verkondiging van meningen leidt tot discussie en irritatie en bijgevolg tot onttrekkingen van mobiele nummers uit de groep. Houd voor ogen: app als het nodig is, want het is handig dat wat vele ogen zien leidt tot hulp bij oplossing van misdrijven.

Doarpen Yn’t Grien (DYG)

Een groencommissie bestaande uit enkele bewoners maakte met ondersteuning van Landschapsbeheer Friesland een groenplan voor het versterken van de groenstructuur in het dorp. Inmiddels is de aanvraag ingediend en deze ligt nu bij de provincie (Iepen Mienskipfûns) in Leeuwarden. We hebben nog niet gehoord of de aanvraag gehonoreerd is. Onze voorzitter heeft de commissieleden van de werkgroep Doarp yn it Grien een mailtje gestuurd over de stand van zaken. De huidige commissieleden melden dat er nog ruimte is om zitting te nemen in de commissie. Dit kan bij de secretaris van het bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Update gaswinningsplannen

Tijdens een ochtend- en middagsessie vond op 15 januari jl in het gemeentehuis in Drachten een hoorzitting plaats, procedureel verplicht georganiseerd door het ministerie van EZK. Behandeld werden de Vermilion winningsplannen Earnewâld en Nijega-Opeinde. Plan Leeuwarden 101 (met een put 50 meter buiten de gemeentegrens bij De Tike) is ook aangehaald. Zeker 35 leden van onze vereniging van Plaatselijk Belang gaven acte de préséance, tezamen met nog 80 Smallingerlanders. Het wachten is op het eindbesluit van de minister. Alle bezwaren ten spijt, gebleken is dat EZK ministers er gewoonte van maken een instemmingsbesluit immer te laten volgen op het ontwerp-instemmingsbesluit. Voor de bezwaarmaker die de 4 nieuwe winningsplannen nog wil tegenwerken, die zal de juridische route via de Raad van State moeten bewandelen. Voor ons gebied speelt dit m.n. bij het 4e actuele Vermilion winningsplan van OpeindeZuid en Middelburen, met de boorput op de Steven 26 te Drachten. Wederom procedureel daartoe verplicht, EZK werkt thans aan repliek op 207 zienswijzen (bezwaren), zie https://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-opeinde-zuid-en-middelburen. Hiervan blijken rond 65 te zijn verzonden vanuit De Wilgen en Smalle Ee. Een massaal bezochte zitting van de Raad van State kan het keerpunt zijn: in PFAS en CO2 dossiers moest de minister bakzeil halen; waarom nu ook niet o.b.v. steekhoudende argumenten verwoord in zienswijzen, gepost door een Smalle Eeër of Wilgster. Zodra de zitting datum bekend wordt, informeren we u!

Energie Transitie Commissie

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u dat er 4 leden in deze commissie plaats zouden nemen. Na onze oproep kwamen daar nog 2 bij. De ‘aftrap’ was in januari en men heeft inmiddels 4 keer virtueel vergaderd, geanalyseerd en doelen gesteld. Voorzitter Wiebe Abma van de transitiecommissie heeft de volgende informatie gedeeld: In de komende 10 jaar gaat er veel veranderen in de energievoorziening. Energie is een randvoorwaarde in ons leven. Wij willen helpen verliezen te beperken en geld te besparen en we willen helpen meer zelfvoorzienend te worden, zodat we minder afhankelijk van energiebedrijven en aardgas. Dit kan b.v. door eigenaar te worden van onze eigen duurzame opwekmethoden, zoals een collectief zonnedak of warmtevoorziening. Zo hebben we zelf ook iets te zeggen over de plek waar het moet komen én houden we geld in ons dorp. Dit doen we samen! We maken hierbij gebruik van expertise uit andere dorpen en organisaties. Het wiel hoeft niet te worden uitgevonden. De commissie bestaat al uit de volgende leden: Wiebe Abma, Piet van der Veen, Jan van Gammeren, Aalderik Reilink, Jan Hoeksema en Koop Scholten. Maar, ieder kan meehelpen met de energietransitie in het werkgebied De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstverlaat. Wij enthousiasmeren de inwoners en stimuleren tot het nemen van maatregelen, zoals energie besparen, woning isolatie, zonnepanelen, 2 warmtepompen etc. De commissie ontwikkelt een strategie voor collectieve maatregelen (warmtenetten, zonnedaken op bedrijfspanden) en faciliteert de realisatie ervan. Voor deze doelen zoeken wij nog leden van divers pluimage, vrouwen, mannen, jong, oud. Het enige wat telt is dat je geïnteresseerd bent in dit onderwerp en dat je denkt op een bepaald gebied van betekenis te kunnen zijn. Deskundig zijn op het gebied van duurzaamheid is niet nodig. Wellicht heb je belangstelling en/of ideeën op het gebied van:

• Warmte/energiecoach (training volgen en advies geven om energie te besparen)

• Voorlichting/advies energieopwekking en/of subsidiemogelijkheden 

• Collectieve initiatieven

• Deelname van onze Energie Transitie Commissie

• Een ander onderwerp wat volgens u de transitie raakt

Meer informatie op de website van PB De Wilgen onder ‘Buurtzaken’ – ‘Projecten’- ‘Energie Transitie Commissie’. Bekijk ook de presentatie met de gesproken toelichting van een aantal commissieleden. De ledenvergadering van 1 april kon helaas niet doorgaan. De commissie heeft daarom in deze Coronatijd van de nood een deugd gemaakt en de voorgenomen presentatie omgezet in een filmpje op Youtube.

Zie: https://youtu.be/bh3_qQ0LvbE.

Buurtbudget

Op 9 november hielpen 30 leden mee om 48.000 bollen te planten bij de ingang van De Sanding. Over de aanschaf van voorjaarsbollen kwamen vele positieve opmerkingen/mails. De krokus, narcis, sneeuwroem en tulp geven een fleurig aanzien want alles is goed opgekomen. In juni komt nog een laatbloeier op. Omdat het bollen betreft zal het schouwspel zich naar verluidt nogmaals voltrekken de volgende jaren. Met mienskipszin kunnen we blijkbaar veel bereiken. Met betrekking tot het buurtbudget 2020: met reden is nog even gewacht op de aanschaf van een bank rond onze koningslinde (Heawei) te plaatsen. Bij de nieuwe ronde in oktober 2020, dient het bestuur een aanvraag in om eenden korven en nestkastjes te mogen kopen. Bijgevolg kunnen we o.a. de koolmees en andere vogels - natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups – onderdak bieden.

Uw eigen uitgebloeide bloembollen verzamelen

In navolging op de bloembollen in de Sanding willen we een (door de gemeente voorgesteld) nieuw project proberen op te starten. Opgevallen is dat veel mensen uitgebloeide bloembollen die ze bijvoorbeeld hebben gekregen in een bloembakje (Pasen?) of omdat ze gewoonweg niet meer in de tuin passen weggooien zodra ze zijn uitgebloeid. Dit is niet duurzaam en past niet meer in deze tijd van meer biodiversiteit. Wat zou het mooi zijn wanneer je al deze bloembollen (te denken aan krokus, narcis, hyacint, tulp, blauwe druifjes enz) gaat verzamelen en opnieuw gaat planten in je regio. We geven gehoor aan een suggestie van de gemeente: Mocht je bloembollen over hebben die je niet meer wilt hebben (uitgebloeid o.i.d.) stop ze dan in een envelop of papieren zak en deponeer ze in de brievenbus van Koosje Siderius-van den Brug. Adres: Drachtster Heawei 47 in De Wilgen. Zij verzamelt deze bollen en in oktober worden ze elders opnieuw geplant.

WOODlandart 3 

Hoewel aangekondigd, dit project ligt momenteel van gemeentewege even stil. Wethouder Marjan Sijperda heeft eind 2019 aangegeven dat Woodlandart in een andere vorm zou worden gegoten. Maar nu met het Coronavirus is het maar de vraag of er een vervolg komt. De twee vorige versies leidden wel tot leuke initiatieven, dus het bestuur hoopt dat creatieve dorpsgenoten zich wel paraat houden.

Rabo ClubSupport

De campagne Rabo ClubSupport, waarbij ieder jaar een deel van de winst van de Rabobank wordt geïnvesteerd in clubs en verenigingen door het hele land, is uitgesteld tot na de zomerperiode. In de aanloop naar de zomerperiode wordt onze vereniging van Plaatselijk Belang uitgenodigd om ons aan te melden voor Rabo ClubSupport. Vanaf begin september start de aanmeldperiode

AED

We hebben u meegedeeld waar de door onze vereniging aangeschafte AED’s zijn geplaatst. I.v.m. mankementen is besloten om de AED die bij de fam. Harmens (Drachtster Heawei 27a) hangt in reserve te houden. Veiligheid voor alles: de Drachtster Heawei krijgt binnenkort een nieuwe AED.

Snel internet in ons buitengebied

Vorig jaar hebben we als Plaatselijk Belang meegewerkt aan de "vraagbundeling" van glasvezelaansluitingen in het buitengebied. Alle eigenaren van buitengebied-woningen waar nu nog geen goede internet verbinding aanwezig is mochten meedoen tegen een gereduceerd tarief. Om het project te laten slagen moest minimaal 60% van de in aanmerking komende adressen in geheel Smallingerland meedoen. Dat percentage werd gehaald waarbij vooral De Wilgen en Smalle Ee er met kop en schouders bovenuit stak met 95% deelname. Na een uitvoerige inventarisatie is het even stil gebleven maar nu de "schouw-fase" zo goed als afgerond. Alle deelnemers hebben bezoek aan huis gehad en men heeft in kaart gebracht waar de kabels de huizen kunnen binnenkomen. Aan de oostzijde van Drachten is begin dit jaar al begonnen met het graven en aanleggen. De verwachting is dat medio 2020 de graafwerkzaamheden bij ons gereed zullen zijn. Er worden mantelbuizen aangebracht waar later middels perslucht de glasvezelkabel doorheen wordt geblazen. In de laatste fase komt men per huis de router installeren, alles aansluiten en testen. Men verwacht dat het proces eind 2020 toch wel is afgerond.

Website PB De Wilgen

Met dank aan Aalderik Reilink en Carolijn de Beij is deze weer opgefrist. Tips zijn evengoed van harte welkom!

Leden administratiesysteem

Onze vereniging beschikt hiertoe over een systeem dat maar één mailadres kan vasthouden. We krijgen wel eens vragen waarom informatie niet is gedeeld. Al analyserend ligt dit probleem dichter bij huis dan de vraagsteller denkt: bijvoorbeeld nieuwsbrieven worden binnen het gezin niet gedeeld. Oproep: stuur mails desgewenst door!

Nieuwste artikelen