Hoorzitting gaswinning Smallingerland

Bezwaarmakers lopen uit protest weg bij hoorzitting over gaswinning 

,,Wij haken af qua draagvlak voor de energietransitie als het gas onder ons huis wordt weggepompt’’, stelde Jan Bovenlander uit De Wilgen woensdag. ,,Moet voor zo’n lage opbrengst dat draagvlak verspeeld worden?’’, vroeg hij zich af.

Op het gemeentehuis van Smallingerland was de hoorzitting over de bezwaren tegen het voorlopige besluit van minister Wiebes van Economische Zaken om de gaswinning bij Nijega en Earnewâld te verlengen.

Bovenlander zelf had het ministerie verzocht naar Drachten af te reizen om het grote aantal bezwaren tegen het besluit aan te horen. Via de wethouder nam het departement die uitnodiging aan.

De trouwzaal puilde uit: zo’n tachtig inwoners van de gemeente woonden de hoorzitting bij. Er waren extra stoelen in de gang voor nodig om iedereen plek te bieden, waardoor de zaaldeuren open moesten blijven. De zitting begon hierdoor wat rumoerig, maar op het punt van de informatieoverdracht nog vrij ordelijk: de zorgen van omwonenden over mogelijke gevolgen van nieuwe gaswinning werden bondig verwoord en bleken breed gedeeld.

Angst voor trillingen, bevingen, laagfrequente geluiden, mogelijke schade, gebruik van chemicaliën en daardoor vervuiling van het drinkwater; veel bezwaarmakers betitelden het winningsplan van Vermilion ook als incompleet wat de daadwerkelijke risico’s van boringen in de velden in kwestie betreft.

Vertrouwen

Daar komt verloren vertrouwen in de overheid bij door de manier waarop de schade in Groningen is afgehandeld. ,,De minister liet zich met het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen nomineren voor het beste besluit van 2019, dan kun je toch niet de besluitvorming nemen om diezelfde fout nogmaals te maken?’’, zei een inspreker.

Omdat de overheid uiteindelijk af wil van het gas, vonden veel bezwaarmakers de noodzaak van hernieuwd boren in velden tussen Iniaheide en Nijega - nog 472 miljoen kuub tot 2032 toegestaan - en bij Earnewâld - nog 342 miljoen kubieke meter tot 2033 - onbegrijpelijk.

,,Waarom wordt niet met alle middelen ingezet op gaswinning op andere plekken?’’, zei Maarten Overmaat namens vier inwoners van Oudega.

Speelgoedezel

Minister Wiebes werd persoonlijk uitgenodigd voor een vaartocht op een skûtsje door het gaswingebied. Koosje Siderius-Van den Brug van plaatselijk belang De Wilgen overhandigde de commissie een speelgoedezel voor minister Wiebes. ,,Daar kan hij elke dag naar kijken voordat hij weer zo’n beslissing neemt’’, zei ze. Commissievoorzitter Christine Kraakman zei dit en andere presentjes over te zullen brengen.

Toen Marinke Israëls van Vermilion aan het einde van de eerste zitting - over het veld bij Nijega - het woord kreeg, verliet een tiental aanwezigen boos de zaal. Ze waren verbolgen dat Vermilion in deze setting ruimte kreeg voor een korte reactie. Oebele Veenstra, die namens andere bezwaarmakers het woord had, maakte ‘ernstig bezwaar’ tegen dit besluit en het feit dat de hoorcommissie de bezwaarschriften ook naar Vermilion had doorgestuurd.

Raad van State

Bezwaarmaker Henk Horst vond dat met het eerste een procedurefout was begaan. Het was zelfs ,,hautein’’, vond Veenstra, dat Israëls de kans aangreep een algemeen verhaal te geven dat volgens hem erg leek op het verhaal dat het bedrijf al op een infomarkt had gehouden en maar weinig inging op de bezwaren van de zitting.

Toen sommigen hun onbegrip over het kabinetsbesluit om het boren te continueren aan het einde van de tweede sessie nog eens krachtig verwoordden, liepen de gemoederen danig op. Israëls zag er daarna van af om nogmaals een reactie te geven.

Voor 15 februari beslist de hoorcommissie over de bezwaren. Veel bezwaarmakers maakten woensdag al kenbaar deze beslissing desnoods tot de Raad van State te willen aanvechten.

Bron: Leeuwarder Courant

https://www.lc.nl/friesland/smallingerland/Bezwaarmakers-lopen-uit-protest-weg-bij-hoorzitting-over-gaswinning-in-Drachten-25241372.html


Nieuwste artikelen