Moestuin Bijeenkomst

Datum van het evenement

23 mei 2023

Beste bewoners van de Bloeizone De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat,
 
Zoals velen van u hebben kunnen zien, hebben de plannen om een dorpstuin op te zetten een vervolg gekregen en een wisselende groep medebewoners heeft met veel plezier al veel werk verricht. Er is een schapenhek geplaatst en nadat de grond is voorbereid zijn we een paar weken geleden begonnen met de uitwerking van het teeltplan.
De tuincommissie wil u als bewoners van Bloeizone De Wilgen eo vertellen en laten zien wat er tot nu toe is gedaan op de tuin en wat de plannen zijn voor de rest van het jaar en wat daar allemaal bij komt kijken.
 
Graag nodigen wij u hiervoor uit op 23 mei om 19.30 uur op de dorpstuin waar wij iedereen verwelkomen met koffie, thee en koek. 
Bij regen gaan we naar een binnen locatie. In dat geval houden we u op de hoogte. Op de website van het Plaatselijk Belang, in de informatiekast van het Plaatselijk Belang en op het mededelingenbord op de dorpstuin kunt u de laatste actualiteiten zien.
 
Mochten er nog kiemplantjes over zijn van de uitgedeelde kweekbakjes en u wilt er wat van delen, dan kunt u die meebrengen.
 
Graag tot 23 mei!
 

De dorpstuin commissie, Anita, Jan Willem, Joke, Rika en Els