Bloeizone De Dorpstuin

Datum van het evenement

22 november 2022

Op 22 november om 19.30 uur vindt er een Bloeizone bijeenkomst plaats voor geïnteresseerde  bewoners van De Wilgen, Smalle Ee en BuitenstVallaat.

Onderwerp: de Dorpstuin