UITGESTELD - Algemene ledenvergadering 2020

Datum van het evenement

1 april 2020

!! UITGESTELD !!

De jaarvergadering die op woensdag 1 april as. gepland stond, moeten we gezien de Corona maatregelen helaas tot nader order uitstellen. Uw bestuur wacht keurig op nadere berichtgeving van onze regering en we zullen hopelijk later dit jaar nog een nieuwe vergadering plannen. Hierover berichten wij u later.

Doe er a.u.b. zelf alles aan om gezond te blijven!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstverlaat


Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang

Aan: Leden van de vereniging voor het Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat.

Datum: Op woensdag 1 april 2020.

Plaats: In dorpshuis It Bynt , Westerbuorren 1 in Boornbergum.

Aanvang: Om 20.00 uur.

1) Opening

2) Vaststellen agenda

3) Mededelingen van het Bestuur

4) Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 3 april 2019

5) Jaarverslag 2019-2020

6) Financieel jaarverslag 2019-2020

7) Verslag kascommissie en begroting

8) Buurtbudget

9) Bestuurswisseling

- Aftredend penningmeester Jaap Heideveld.

Het bestuur draagt mevrouw B. King voor als zijn opvolger.

10) Rondvraag

11) Sluiting

PAUZE

Na de pauze vertelt Kim Assen over:

“Smallingerland, European City of Sport 2020”

Algemene ledenvergadering