Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 28 september 2019

Noteert u dit alvast in uw agenda? Onze nieuwjaarsborrel is op vrijdag 17 januari om 19.00 uur in de ondernemerssociëteit van Drachtster Boys, Buitenstverlaat. Het bestuur nodigt u uit om te toasten op 2020. Gratis drankjes, hapjes. Kom samen met de buren!


Snel internet in ons buitengebied

Van de Smallingerlanders die in het buitengebied wonen heeft 77% zich aangemeld voor de aanleg van de glasvezel kabel. Kabelnoord en de gemeente Smallingerland hebben medio september uiteindelijk een convenant ondertekend over de aanleg daarvan. Daardoor weliswaar verlaat, is een aangepaste planning gemaakt. Kabelnoord gaat er op dit moment van uit dat de aanleg eind dit jaar nog kan starten. In de toekomst zullen waarschijnlijk ook de andere adressen in onze 3 dorpen de mogelijkheid krijgen om zich aan te melden voor TV en internet via de glasvezelkabel.


Financiële ondersteuning van onze vereniging

In de nieuwsbrief van januari 2019 meldden we dat het bestuur nooit bank-voorkeur t.b.v. onze leden uitspreekt. Na de zomer zouden we ons wenden tot leden die toevallig Rabobank-klant zijn. Als lid van die bank, kan men onze verenigingskas spekken! Click maar op https://www.raboclubsupport.nl/drachten-noordoost-friesland/stemmen. (doorclicken op ‘Smallingerland’ en ‘leefbaarheid’). U kunt NU ook op onze vereniging van Plaatselijk Belang stemmen. Wel Rabo-klant, maar geen lid? > vraag bij die bank het gratis lidmaatschap aan (volgend jaar stemmen).


WhatsApp groep buurtpreventie

Onder auspiciën van Plaatselijk Belang zijn eind vorig jaar en begin dit jaar 3 buurtpreventie groepsapps ‘opgetuigd’. De groep Heawei, Hoptúnen en Trisken heeft 68 deelnemers, die van Broekfinne 63 en op het Nachtlân hebben zich 57 bewoners opgegeven. Smalle Ee had al een preventie app. Op enkele incidenten na, werken de groepsapps alleen waar ze voor bedoeld zijn (niet voor onderling contact, privé berichten of andere zaken).


Buurtbudget gemeente Smallingerland

Tijdens de jaarvergadering is besloten dat “buurtbudget 2019” wordt besteed aan de aanschaf van voorjaarsbollen, zoals krokus, narcis, sneeuwroem, en tulp. Budget-technisch kan een gelimiteerd aantal bollen worden gekocht. Zelfwerkzaamheid is essentieel. Logisch, de gemeente wilde als budget verschaffer ‘mienskipszin’ terugzien in de besteding. Het is het bestuur gelukt om alvast 7 leden (met uitrusting; schep) te mobiliseren, maar zeker nog 5 leden in de ingraafgroep zijn nodig. Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Gekozen is om de twee grasvelden voor de ingang van de Sanding te beplanten. Dit geschiedt zaterdagmorgen 9 november. Het bestuur zorgt natuurlijk voor koffie met koek! Verder wordt van het budget ‘hufterproof’ hout gekocht om zelf een bank rond onze koningslinde (Heawei) te plaatsen. Ook hier zal het bestuur een beroep op u doen op zelfwerkzaamheid.


Gaswinningsplannen in Smallingerland

De plannen van Vermilion om op Steven 26, Drachten (naast onze dorpen) naar nieuwe bronnen te boren zijn evident. Vermilion schrijft in het – overigens door hun verplicht op te stellen – winningsplan hierover het volgende: de actualisatie is van belang omdat de productie van de bestaande putten anders is dan verwacht. Verder ziet Vermilion mogelijkheden om de productie uit het gasvoorkomen Middelburen te optimaliseren door middel van wijzigingen in de bestaande putten en/of door het boren van een side-track in het Middelburen voorkomen. Dit terwijl alle 31 gemeenteraadsleden (indien u stemde, heeft u op hen gestemd) geen nieuwe boringen willen. Smallingerland is a.g.v. stappen daarin door de minister bij de Raad van State gedaagd. De uitspraak is vertraagd. Toch, Vermilion gaat uit van een positieve uitspraak, op 16 en 30 oktober staan voorlichtingsavonden gepland m.b.t. dit plan. Ervaringen elders geven aan dat medio november de ‘voorlopige goedkeuring’ van minister Wiebes kan worden verwacht. Daarna volgen 6 weken waarin ook u vrij simpel kunt ageren tegen dit plan. De werkgroep met vertegenwoordigers van dorpsbelangverenigingen schrijft ondertussen tekstdelen die alle burgers in zienswijzen kunnen verwerken. Zodra dit speelt, informeren we u! Het lijkt er overigens op dat nagenoeg alle besturen van wijkplaatselijke- en dorpsbelangen hun leden zullen oproepen zienswijzen in te leveren. Dorpsbelang Nijega heeft 19-09- 19 een bijeenkomst gehouden waarbij Vermilion kritische vragen vermeed: aardbevingen rond breuklijnen (ook hier 42% kans), schade door bodemdaling, 0-metingen, lekkende putten (Smallingerland telt er 38) en chemie die waterlopen vervuilen. Vraag het winningsplan op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een breder overzicht: http://geo.solutions/olieengasportaal


Geen nieuwe putten, maar we gebruiken nog gas 

Ieder krijgt ermee te maken, we moeten van het gas af. Wat wordt het alternatief in ons gebied en hoe gaan we energie opwekken? We kunnen wachten tot het voor ons bedacht wordt, maar het dorp kan ook zelf aan de slag. Kijk in eigen woningen waar men energie kan besparen. Zelf energie opwekken, iedereen voor zichzelf juist samen? Dit maakt ons sterk en geeft energie! Gemeente Smallingerland wil ons graag helpen met energie besparen en opwekken. Dat doet men deels zelf, maar heeft hiervoor ook de hulp van de Energiewerkplaats ingeschakeld. Dit is hét loket voor vragen en advies vanuit groepen bewoners die aan de slag willen of al bezig zijn met de energietransitie. Voorbeelden van vragen zijn: ‘’ik heb een groot dak, maar hoe realiseer ik een panelen-dak (hoewel ik dan voor mezelf teveel genereer)? Hoe richt ik een energiecoöperatie op? Of hoe krijg ik mijn dorp van het gas af?’ Energiewerkplaats versnelt de energietransitie door initiatieven van elkaar te laten leren, inhoudelijk advies te geven. Bij ons Plaatselijk Belang hebben zich 4 leden aangemeld, maar dit aantal moet eigenlijk verdubbeld worden. Daarom, wilt u ook aan de slag met je dorps- of buurtgenoten? Zoekt u hulp om energieambities verder te brengen? Kijk voor meer informatie op www.energiewerkplaats.frl. Geeft u zich als potentieel commissielid a.u.b. op bij het bestuur voor initiërend gesprek. Dit kan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Skjin wetter

Dit is een jaarlijks opruimfestijn van het oppervlaktewater in Fryslân gericht op bewustwording van de grote hoeveelheid zwerfafval in het water. Op zaterdag 12 oktober is het tijd voor alweer de derde editie: in héél Fryslân worden dan de waterwegen schoongemaakt. Ons gewaardeerd lid Rick Beintema heeft zich bereid verklaard de organisatie op zich te nemen om de waterwegen in ons gebied te ‘scannen’ op zwerfafval. Inmiddels zijn 2 bootjes gecharterd en hebben zich 4 vrijwilligers aangemeld. Er zijn nog vrijwilligers nodig!


Dorpsfeest 2020

Volgend jaar is het weer zover! Voorzitter van de feestcommissie, Koos Tamminga, roept in november de commissieleden weer bijeen. De belangrijkste taken zijn het kiezen van een datum voor het feestweekend en het opzetten van de sponsoractie. Bericht daarover volgt. In 2018 was het feest op de laatste vrijdag en zaterdag van de schoolvakantie. Het kiezen van een feestthema is aan de leden. De wijkhoofden kunnen hun straatgenoten dus al aanzetten tot het bedenken van een thema.


Jeu de Boules competitie op de baan in de Sanding

Tijdens de op 3 april gehouden ledenvergadering opperde een lid hiertoe een kleine competitie op te zetten. Het bestuur heeft de handdoek opgepakt om dit vanaf april 2020 te organiseren. De volgende “teamleiders” zijn alvast aangesteld: Nachtlân krijgt Fokke de Jong als leider, Oebele Veenstra coördineert het team van de Drachtster Heawei en de Trisken, Eric de Beij wil Hoptúnen / Smalle Ee tot de winst voeren, Frans v.d. Burg leidt team Broekfinne en de Heide en Baukje Wijtsma is chef van Buitenstverlaat en Biskopswei. Teamsamenstelling (4 of 6 personen nog niet bekend). Meerdere teams per straat is mogelijk. Meld u (dames en/of heren) zich a.u.b. voor 1 november aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt van de teamleiders dit jaar nog een uitnodiging.


WOODlandart 2 

Onze “Mienskip” is na 2018 voor de 2e keer aan de slag gegaan om kunstwerken te maken. Vorig jaar waren er 6 kunstwerken in 6 dorpen te zien. Dit jaar zijn er negen kunstwerken in 6 dorpen te bewonderen. Het typerende coulisselandschap van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden blijft het podium voor het project WOODlandart. Negen kunstobjecten, gemaakt van natuurlijke materialen, staan op bijzondere plaatsen verdeeld over het landschap. Er is een fietsroute gecreëerd langs alle kunstobjecten: Oudega, Nijega, De Tike, Rottevalle, Drachtstercompagnie, De Wilgen, De Veenhoop. Hoogstwaarschijnlijk komt er volgend jaar een vervolg, dus WOODlandart 3. Dit wordt in een andere vorm gegoten.


Waterconcert 2019, 2020

Op 5 juni vond een geslaagd concert plaats in Smalle Ee. Het bestuur probeert rond diezelfde tijd in 2020 (nu weer in de wateren van De Wilgen) desgevraagd een andere artiest te laten optreden. Nadere informatie volgt.


Doarpen Yn’t Grien (DYG)

Landschapsbeheer Friesland heeft inmiddels tientallen succesvolle groenprojecten in Friese dorpen uitgevoerd en heeft zin om in Smalle Ee/De Wilgen aan de slag te gaan. Dit gaat niet zonder samenwerking met plaatselijke “groen commissies”. Daarin zitten dorpsbewoners die ideeën hebben over het verbeteren van de eigen leefomgeving, zowel m.b.t. openbaar- als particulier groen. Wat is er mooier om samen met dorpsbewoners de omgeving op te knappen? En wat is er mooier om dorpsgenoten te helpen met subsidie uit het project om hun erf te verfraaien? Er moet vooral gedacht worden aan streekeigen beplanting. Het gaat dan om inheemse bomen en struiken, maar denk ook aan hagen en fruitbomen. Ze zorgen voor een goed landschappelijk beeld en ze dragen ook nog eens bij aan de biodiversiteit. Uiteindelijk wordt er een gezellige plantdag georganiseerd. Iedereen kan dan zijn/haar beplanting ophalen om samen de handen uit de mouwen te steken om met de gemeente bomen en struiken aan te planten in het openbaar groen. Kortom, uw bestuur wil graag dat u meedenkt als lid van de groencommissie! Wij hebben u hard nodig, want anders gaat het project met fikse subsidie misschien aan het dorp voorbij en dat zou natuurlijk er jammer zijn. De gemeente Smallingerland en de Provincie staan in de startblokken om het groenproject te financieren. Na onze oproep in januari hebben zich 3 commissieleden aangemeld, maar dit aantal is te weinig. Het bestuur roept u nogmaals op om zitting in de commissie te nemen. Dit kan bij de secretaris via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Bezorgdheid rond uitrol 5G

Het is goed om de zorg te delen en om zich te verdiepen in eerlijke informatie omtrent deze ontwikkeling en gevolgen daarvan. Veel inwoners van Smallingerland zijn spontaan bij elkaar gekomen om de zorgen te delen over de uitrol van het 5G netwerk. Onder hen een lid van onze vereniging. Zijn naam is op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Datum van de jaarvergadering 2020

Deze wordt in principe gehouden op woensdag 1 april 2020 (geen grap) in it Bynt, Boornbergum. Nadere berichtgeving volgt. 


Nieuwste artikelen