Omgevingsvisie

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Smallingerland?


​In gesprek over de Omgevingsvisie

De afgelopen weken waren de vervolgbijeenkomsten over de Omgevingsvisie voor Smallingerland. De eerste bijeenkomsten waren in de dorpen Opeinde, Rottevalle en Boornbergum. Deze week en komende week zijn de sessies in de wijken van Drachten aan de beurt.

We hebben alle inwoners van Smallingerland uitgenodigd om verder door te praten over alles wat met de bebouwde en onbebouwde buitenruimte van Smallingerland te maken heeft. Wat vinden zij daarbij belangrijk en welke dilemma's komen zij tegen?


Waarom willen wij met u in gesprek over de Omgevingsvisie?

Met de nieuwe Omgevingswet bundelt de rijksoverheid de 26 wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Daarbij verplicht de Omgevingswet het Rijk, de provincies en gemeenten om een omgevingsvisie te maken. De visie vormt een afwegingskader bij het uitvoeren van de wet en houdt rekening met de behoeften en doelstellingen voor die betreffende gemeente. De gemeente Smallingerland is volop bezig met de ontwikkeling van de visie en kan deze niet maken zonder de input van de mensen die er wonen en werken. Vorig jaar leverde de eerste starbijeenkomst in De Lawei al 400 aandachtspunten op. Ook hebben de recente bijeenkomsten weer veel opgeleverd.


Alles hangt met elkaar samen

Van openbaar vervoer tot biodiversiteit, van voedsel en landbouw tot energiebesparing en wonen. Volgens de deelnemers van de eerste drie avonden "hangt alles met elkaar samen". Dat maakt het best lastig om te kiezen wat het meest belangrijk is, maar dat is wel nodig. Tot nu toe verschilt de Top 5 van onderwerpen per bijeenkomst. Het groen, de verschillende landschappen en het versterken van de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap van Smallingerland worden zeer waardevol gevonden. Sommige onderwerpen komen steeds terug, zoals een gezonde en veilige leefomgeving, voorzieningen in wijken en dorpen en een geschikte woningvoorraad voor de toekomst, zodat jongeren én ouderen kunnen wonen waar ze dat het liefste willen. Daarbij wordt opgemerkt dat er voor bedrijven ook ruimte nodig is om te kunnen ontwikkelen. Ook waren sterke tegengeluiden over gaswinning in Smallingerland te horen.


​Behoefte aan maatwerk per dorp

Wat in de gesprekken verder opvalt is dat ieder dorp zijn eigen problemen heeft en dat er voor de toekomst behoefte aan  maatwerk is. Ook is er de roep om een grotere betrokkenheid van de jeugd: "voor wie doen we dit?" Al met al spreken de deelnemers met veel trots over hun omgeving. Het bewustzijn dat het om hún leefomgeving gaat is sterk aanwezig. 

Bron: Breeduit, vrijdag 31 mei 2019


Nieuwste artikelen