Kennismakingsbezoek burgemeester

Eind maart is dhr. Jan Rijpma begonnen als burgemeester van Smallingerland. Om zich goed te verdiepen in wat er zoal leeft onder de inwoners van zijn gemeente stond onder andere een kennismakingsbezoek aan alle dorpen op het programma. Op maandag 27 mei was het de beurt aan Plaatselijk Belang de Wilgen, Smalle Ee, Buitenstvallaat om de burgermeester hun drie dorpen te tonen. Gezien de ligging aan het water lag het voor de hand om dit per boot te doen. De tocht startte vanuit de historische haven van Smalle Ee waar ooit op de kloosterheuvel de eerste bewoners van Smallingerland zich vestigden. Via de villawijk “de Sanding” werd naar Buitenstvallaat gevaren. Ook daar is nog steeds de historie van Smallingerland waarneembaar en proeft men de sfeer van vroeger met skûtsjes aan het begin van de Drachtster Vaart en een monumentale sluis met sluiswachterswoning. Buitenstvallaat zal prominent aanwezig zijn in het nieuwe waterfront van Drachten met wellicht het meer van Drachten aan de voeten. Opeinde, Oudega en Boornbergum waren reeds eerder door Rijpma bezocht en o.a. De Veenhoop, Goïngahuizen en Nijega staan nog op het programma voor juni.

Nieuwste artikelen