Wike fan Rink

I

n de week van 15 tot en met 23 juni organiseren we de Wike fan Rink. Een week die in het teken staat van de Friese schrijver maar die ook gaat over de Friese taal. Dat laatste in de breedste zin van het woord: Fries lezen, schrijven, verhalen, poëzie, film en meer. Als projectgroep zijn we al bezig met de organisatie van een aantal activiteiten. Een tipje van de sluier: een verhalenavond in Oudega, een sútelaksje van Friese boeken, een Friese film over Anne Woudwijk en uiteraard de uitreiking van de Rink van der Veldepriis. Er is nog volop ruimte voor extra activiteiten en omdat we deze Wike fan Rink voor een breed publiek toegankelijk willen maken nodigen we jullie uit mee te denken en mee te doen.
Heb je een idee voor een nieuwe activiteit in het kader van deze Friese week? Willen jullie als dorp of wijk iets organiseren dat past binnen het thema? Heb je een idee maar weet je niet precies hoe aan te pakken? Neem contact met ons op. We helpen je graag op weg.

Reacties

Reacties ontvangen we graag voor 15 maart aanstaande zodat we samen op tijd het programma kunnen samenstellen.

Vragen

Vragen over de Wike fan Rink? We horen het graag. Dat kan via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Namens de projectgroep Wike fan Rink,

Ynskje Hoekstra en Willeke Zeilstra

Gemeente Smallingerland

0512-581234 | www.smallingerland.nl

Laatste nieuws

winningsplan actualisatie voor de gasvoorkomens Opeinde-Zuid en Middelburen

Winningsplan actualisatie voor de gasvoorkomens Opeinde-Zuid en Middelburen 6 augustus 2018

Leave review
Read More
Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Leave review
De afgelopen weken waren de vervolgbijeenkomsten over de Omgevingsvisie voo...
Read More
Toekomst Hege Warren

Toekomst Hege Warren

Leave review
Onder water zetten, er een nieuwe vaarweg in maken, zo houden als het nu is...
Read More