WOODlandart

D

e commissie “Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa” nam deze kunstuiting niet op in haar programma, maar de gemeente Smallingerland vond het voorstel te interessant om te laten schieten: in verschillende dorpen in Smallingerland, te weten De Veenhoop, Drachtster Compagnie, Boornbergum, Nijega, Rottevalle en bij ons in De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstverlaat) is een WOODlandart project gelanceerd.

 

Uitgangspunt is dat je met het product “wilgentenen” een natuur kunstobject gaat maken. Naar de creatie van dorpsgenoot, kunstenaar Jitze Sikkema en met de hulp van vele enthousiaste dorpsgenoten en de kunstenaars Derk den Boer en Fokke Veurman, heeft Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat i.s.m. de Gemeente Smallingerland en de Noardlike Fryske Wâlden een project gestart. Ons project heet: De trije mûntsen ûnderweis.

 

Momenteel zijn we bezig de rompen en de kappen van 3 monniken vorm te geven. We zijn met de kappen begonnen op de Drachtster Heawei 47 in De Wilgen, maar inmiddels zijn we bezig met de afbouw op de locatie waar onze monniken tijdelijk komen te staan, namelijk de Kloosterheuvel. De kappen zijn gemaakt van lichte geschilde wilgentenen terwijl de mantels van donkerbruin gekleurde, ongeschilde – in Smalle Ee en De Wilgen gekapte - wilgentenen worden gemaakt.

 

Verbindende kunst

Verbinding tussen boeren, burgers en buitenlui staat in het project “Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa” centraal. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden wil inwoners met de gerealiseerde kunstwerken wijzen op de pracht van het Nationaal Landschap. In 2018 starten zij daarom allerlei projecten op rondom kunst, cultuur, landschap en (bio)diversiteit, WOODLandart is hier onderdeel van. Halverwege juni zullen alle kunstwerken op hun plek komen te staan. Dan zal in samenwerking met CityLab Drachten een fietsroutekaart worden gelanceerd. Deze kaart leidt inwoners en bezoekers langs alle bijzondere kunstwerken die uit dit project zijn voortgekomen.

 

Verbinding tussen boeren, burgers en buitenlui staat in het project “Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa” centraal. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden wil inwoners met de gerealiseerde kunstwerken wijzen op de pracht van het Nationaal Landschap. In 2018 starten zij daarom allerlei projecten op rondom kunst, cultuur, landschap en (bio)diversiteit, WOODLandart is hier onderdeel van. Halverwege juni zullen alle kunstwerken op hun plek komen te staan. Dan zal in samenwerking met CityLab Drachten een fietsroutekaart worden gelanceerd. Deze kaart leidt inwoners en bezoekers langs alle bijzondere kunstwerken die uit dit project zijn voortgekomen.

 

Laatste nieuws

fietsroute Woodland Art

Fietsroute WoodLand Art

Leave review
Het schitterende coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden is het po...
Read More
winningsplan actualisatie voor de gasvoorkomens Opeinde-Zuid en Middelburen

Gaswinningsplan Opeinde & Middelburen

Leave review
Hierbij een update van de gebeurtenissen en activiteiten aangaande de jongs...
Read More
Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Leave review
De afgelopen weken waren de vervolgbijeenkomsten over de Omgevingsvisie voo...
Read More