PLAATSELIJK BELANG DE WILGEN, SMALLE EE EN BUITENSTVALLAAT

voor contact: info@pbdewilgen.nl

Nieuws

Geacht college,

De afgelopen week kregen, naar wij aannemen, alle inwoners van Buitenstverlaat, De Wilgen en Smalle Ee een brief in de bus van het Canadese olie- en gasconcern Vermilion Energy. Welbeschouwd lijkt de inhoud op een - door onze overheid aan dit bedrijf verplicht gestelde - vorm van communicatie richting betrokkenen, in dit geval inwoners van het ‘verzorgingsgebied’ van onze vereniging. Toch werd ons duidelijk dat meerdere leden hier verontrust op reageerden, feitelijk omdat ze Vermilion niet geloven nu het de indruk wekt met name een deur te willen openen naar het exploiteren van duurzame energiebronnen (aardwarmte). Concreet, na onderzoek blijkt dat Vermilion feitelijk puur een olie- en gas bedrijf te zijn, genoteerd aan de NYSE. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat seismologisch onderzoek puur tot doel heeft om ‘gas of olie te exploreren en daarna op een winstgevende manier te uit de grond te halen en te verkopen’. Exploiteren van aardwarmtebronnen is in het geheel niet ‘core business’ van dit bedrijf.

We realiseren ons, gemeente Smallingerland heeft er alles aan gedaan om dit onderzoek tegen te houden maar dat is blijkbaar niet gelukt. Dit vinden wij bijzonder spijtig!! Voor zover wij weten is in Fryslân slechts gemeente De Fryske Marren daarin geslaagd. Een juridische aanpak blijkt dus wel degelijk kansrijk te zijn.

 

Op het punt van het onderzoek is het kwaad al geschied; men heeft de meeste schotpunten al geboord en zijn bijna klaar. Nu ligt de verontrusting dieper: stel dat seismologisch onderzoek uitwijst dat er winbaar gas onder De Wilgen en omgeving zit (en die kans is met veengebied in de buurt bijna niet te missen), blijft de vraag of Vermilion gas uit de bodem mag halen. We vermoeden, dit Canadees bedrijf gaat dan echt wel ALLE juridische wapens in de strijd gooien gas naar boven te krijgen. Men heeft de landeigenaren in de buurt al flink betaald om überhaupt op hun kavels te mogen werken. Return on investment!

 

Het is u duidelijk geworden, gemeente Schiermonnikoog moet op dit moment juridisch flink in de verdediging (hoe bestaat het eigenlijk; de wereld op z'n kop) om te voorkomen dat geëxploreerd gas naar boven te halen. Ergo, de verdediging is de volgende stap die Smallingerland te wachten kan staan. Het lijkt geen gebeurtenis met als motto ‘we zien wel wat op ons pad komt en reageren alsdan’. Nee, pro actief beleid lijkt ons geboden!

De reden van het sturen van deze mail is dat ons bestuur graag naar haar leden wil terugkoppelen welke maatregelen gemeente Smallingerland nu alvast heeft genomen om een mogelijk volgende stap van Vermilion voor te zijn. Heeft de gemeente al onderzocht of het concessies nu al kan weigeren/intrekken? Een verzoek om informatie daartoe richting Den Haag zou nu namelijk perfect getimed zijn. De regeringscoalitie die in de steigers staat, wil binnen afzienbare tijd HELEMAAL van gas af. Dit betekent in de praktijk toch dat hooguit bestaande bronnen worden leeggehaald, en dat nieuwe proefboringen volstrekt onnodig zijn?

 

We wachten uw reactie met (binnen een paar weken?) met grote belangstelling af!

Hartelijke groet,

Vereniging van Plaatselijk Belang Buitenstverlaat, De Wilgen en Smalle Ee

Eric de Beij (voorzitter)

Koosje Siderius-van den Brug (secretaris)

Jaap Heideveld (penningmeester)

Geartsje de Vries (lid)

Oebele Veenstra (lid)

 

 

dorpsfeest2016flyer
4 mijl 2016           DSC04976

 

IMG 0028

IMG 0029

 

Woensdag 2 juli was het jaarlijkse openluchtconcert Drachtster Harmonie

Dit vond plaats in de theetuin Kleasterkampen 27, Smalle EE

 

Kijk hier voor een sfeer impressie.

 

 

Nieuws uit Buitenstvallaat.

 

Stichting ‘De Jonge Trijntje’  bestaat uit een enthousiaste groep mensen die dit Bûtenstfallaatster skûtsje, uit 1909, als varend cultureel erfgoed wil behouden voor de toekomst. 

Het doel is het skûtsje ‘De Jonge Trijntje’ in oorspronkelijke staat terug te brengen. Destijds had dit skûtsje uit Drachten een belangrijke verbindende functie en bracht het mensen bij elkaar. 

Dat gaat ze nu weer doen. U kunt op de website kennis maken met het project en de historie, lezen welke activiteiten er op stapel staan en welke mensen dit unieke project mogelijk maken als sponsor en/of medewerker.

Voor kinderen volgt nog een speciale pagina waarop van alles te ontdekken valt over het skûtsje, het leven op het water in de vorige eeuw en de spannend avonturen van 'trijntje'. 

2014mei01

Spikerfestival Bombats giet Blues & Rock!

Zaterdag 15 maart 2014 vormt Dorpshuis ’t Bynt te Boornbergum het decor van Spikerfestival Bombats. De vorige keer onder de naam Spikerhurd, dit keer als thema: Blues en Rock. Georganiseerd door dezelfde enthousiaste vriendengroep. Met bands uit de regio: Healers, Painting Faces en Chickens Go Mad. Een mooi programma voor muziekliefhebbers en een gezellige avond voor Boornbergum en wijde omtrek gegarandeerd!

Lees meer: Spikerfestival Bombats