PLAATSELIJK BELANG DE WILGEN, SMALLE EE EN BUITENSTVALLAAT

voor contact: info@pbdewilgen.nl

Nieuws

Geachte leden van vereniging voor Plaatselijk Belang van De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstverlaat.

 

De afgelopen weken kreeg ons bestuur van een flink aantal leden opmerkingen dat men verontrust was geraakt van de door Vermilion Energy veroorzaakte ‘mini ontploffingen’, nodig in hun seismisch onderzoek naar gas. De impact in ons gebied was duidelijk hoger dan de zinsnede die Vermilion in hun – aan al onze dorpelingen gerichte - brief van oktober jl. daaraan wijdde, namelijk “De kans bestaat dat u als gevolg van de werkzaamheden enige overlast ondervindt”.

 

U heeft op www.pbdewilgen.nl er al kennis van kunnen nemen dat we op 19 oktober onze verontrusting omtrent het seismisch onderzoek en vooral, te verwachten vervolgstappen van Vermilion hebben gedeeld met onze gemeente. Het bestuur werd daarop op 16 november jl. uitgenodigd bij de verantwoordelijk wethouder van Smallingerland, de heer Pieter van der Zwan.

 

Naar aanleiding hiervan hebben we twee redenen om ons tot u te wenden:

1. Dorpsgenoten die vermoeden of zelfs weten dat er schade aan hun huis en/of inboedel is ontstaan als gevolg van de recente mini ontploffingen, worden verzocht deze spoedig door te geven via emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 0513 745272. Weet, ook bij twijfel kunt u zich gerust wenden tot Vermilion. De belofte is dat men een afspraak met u maakt en bij u langs komt om de schade op te nemen!

2. Gemeente Smallingerland hecht er waarde aan dat Vermilion deze schademeldingen op een ordentelijke wijze behandelt en, waar van toepassing, vergoedt. Met respect voor uw privacy hebben wij wethouder Van der Zwan aangeboden onze ledenadministratie (in dit geval de emailadressen) hiervoor in te zetten. De gemeente krijgt geen leden-gegevens; wel vragen wij u, zodra dit kan, uw ervaring m.b.t. punt 1 aan ons terug te koppelen.

 

Een klein deel van de inwoners van Smalle Ee, De Wilgen en Buitenstverlaat is (nog) niet lid van onze vereniging van Plaatselijk Belang. Bovendien bevat ons ledenbestand nog niet alle emailadressen, waardoor dorpelingen deze informatie missen. Mogen wij u daarom vragen de inhoud van deze mail met uw buren te delen? U mag gerust meedelen dat onze vereniging ook hun belangen verdedigt J.

 

Samen met de gemeente stellen we ons op het standpunt dat de energietransitie die Fryslân inzet snel een lagere gasafname tot gevolg zal hebben. Energie-vergroening en het aanslaan van nieuwe bronnen met fossiele energie staan in contrast. Tot 2040, het jaar dat ons kabinet als streefjaar van gas-loze energie heeft aangemerkt, kunnen we vast gas inkopen in landen waar bodemdaling niet tot daling tot onder zeespiegel leidt of andere schadelijke gevolgen tot gevolg zal hebben.

 

Ondertussen zet gemeente Smallingerland alle zeilen bij om te voorkomen dat Vermilion – met de resultaten van seismisch onderzoek in de hand – in ons gebied daadwerkelijk boortorens gaat plaatsen en – erger nog?– daarna opnieuw gas uit onze bodem gaat halen. U weet, dit veroorzaakt mogelijk schade, bijvoorbeeld door bodemdaling en verzakking van huizen. Garanties tot non-daling worden niet afgegeven. We vermoeden, niemand uit onze omgeving twijfelt eraan dat er nog winbaar gas onder ons veengebied zit en we realiseren ons dat ontstane tekorten als gevolg van minder gaswinning rond Slochteren uit andere bronnen moet worden aangevuld.

Neemt u maar aan, Fryslân staat ‘in the picture’.

 

 Wij houden dit onderzoek en mogelijke besluiten over gaswinning scherp voor u in de gaten en informeren u wanneer we meer weten. Mocht actie nodig zijn, dan trekken we in principe samen op met gemeente Smallingerland.

 

 

Bestuur van Plaatselijk Belang van De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstverlaat.

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Volgend jaar, 2018, is het jaar van de Culturele Hoofdstad. Dinsdag 3 oktober a.s. wordt het programma bekend gemaakt en een dag later krijgen alle inwoners van de provincie een speciale CH2018 krant in de brievenbus.

Eerder hebben wij in de lokale krant kennis kunnen nemen van het voornemen tot een voorstelling op de Kleasterheuvel op Smelle Ie, te weten Finestra Aperta. Een voorstelling die volgend jaar zomer enige maanden avond aan avond gespeeld zal worden met, naar wij vernomen hebben, 350 te verwachten toeschouwers per keer. Als bestuur betreuren we het dat deze plannen via de krant tot ons komen. Temeer daar we goede contacten onderhouden met onze wijkmanager samenlevingszaken.

CH2018 is voor de provincie een mooie kans om te laten zien wat Fryslân heeft te bieden. Dit ondersteunen wij, maar u zult ook begrijpen dat wij van onze bewoners naar aanleiding van het krantenartikel vragen krijgen. Bewoners uiten hun zorg over onder meer de logistieke organisatie van de voorstelling en de mogelijke overlast die dit kan geven.

De bewoners van Smelle Ie zijn al apart geïnformeerd over de plannen maar de vragen komen ook vanuit De Wilgen (Hoptúnen en de Sanding).

Voor een goede informatievoorziening richting onze leden stellen wij het, als bestuur van Plaatselijk Belang, op prijs met enige spoed nader geïnformeerd te worden over de voorstelling en de voorbereidingen ervan.

U kunt hiervoor contact opnemen met ondergetekende.

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

 

Met vriendelijke groet,

Rabobank Golfmiddag

9 september is het open monumentendag. U kunt dan fietsen en wandelen langs 20 monumenten en cultuurhistorische plaatsen in Zuidwest-Smallingerland.Klik hier voor de route.