PLAATSELIJK BELANG DE WILGEN, SMALLE EE EN BUITENSTVALLAAT

voor contact: info@pbdewilgen.nl

Notulen

Het bestuur vergadert gemiddeld vier keer per jaar.
Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering.

De volgende  onderwerpen zullen dan o.a besproken worden :

Buurtbudget ( jaarlijkse subsidie van de gemeente)
uitbreidingsplan Boornbergum
aanleg meer Smalle Ee - Oudega
snelheidsbeperking
belijning verkeersdrempels
maaien van de bermen
onderhoud door wijkbeheer

De communicatie met de gemeente verloopt via de regiomanager.

Er vindt jaarlijks overleg plaats met de besturen van Plaatselijk Belang Boornbergum en de Veenhoop.
Afgevaardigden van het bestuur wonen bijeenkomsten van de gemeente bij, zoals b.v. voorlichting over nieuwbouw en festiviteiten rondom het afscheid en benoeming van burgemeesters, wethouders, enz.