PLAATSELIJK BELANG DE WILGEN, SMALLE EE EN BUITENSTVALLAAT

voor contact: info@pbdewilgen.nl

In 1945 werd de vereniging 'Plaatselijk Belang' in de Wilgen opgericht.

Plaatselijk Belang de Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat heeft hoofdzakelijk tot doel, het overleg met de Gemeente Smallingerland t.a.v. voor de dorpen specifieke zaken, zoals verkeersveiligheid, infrastructuur, dorpsontwikkeling, -uitbreiding, enz. te voeren.

Bewoners van De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat kunnen lid worden van de vereniging Plaatselijk Belang.

De contributie bedraagt € 10,00 per jaar.
te voldoen op Bank nummer NL81RABO0369024427