Sommige delen van deze site zijn vooralsnog niet compitabel met andere devices dan de desktop (zoals mobiel en tablet). Hier wordt aan gewerkt!

Commissie Energietransitie

Een werkgroep van 4 dorpsbelangbestuurders uit andere dorpen en 4 andere politici is geformeerd. Ondersteuning bieden aan plaatselijke transitiecommissies is daarbij het doel.

Samenvallend met de wens van de gemeente, wil ook uw bestuur in 2019 graag een transitiecommissie oprichten die voor ons werkgebied concrete transitieplannen met gemeente Smallingerland deelt. In Boornbergum ging B/K2 (zie Facebook) ons voor. Geeft u zich als potentieel commissielid a.u.b. op bij het bestuur? Dit kan bij de secretaris: pbdewilgen@gmail.com