Sommige delen van deze site zijn vooralsnog niet compitabel met andere devices dan de desktop (zoals mobiel en tablet). Hier wordt aan gewerkt!

Bestuur Plaatselijk Belang

Eric de Beij

Voorzitter

Telefoon:
 +06 53364575 

E-mailadres:

ebeij@geerlofs.nl

Koosje Siderius-van den Brug

Secretaris

Telefoon:
+06 27503458

E-mailadres:

fam.siderius@upcmail.nl

Jaap Heideveld

Penningmeester

Telefoon:
+06 27861121

E-mailadres:

jheideveld@chello.nl

Oebele Veenstra

Algemeen bestuurslid

Telefoon:
+06 51507444

E-mailadres:

o.a.veenstra@algarve-villas.nl