Plaatselijk Belang – De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat

 

Plaatselijk Belang de Wilgen, Smalle Ee, Buitenstvallaat is opgericht in 1945 met als doel het behartigen van de belangen van de inwoners van deze drie dorpen en het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat. Door onder andere in contact te treden met de bewoners, gemeente, overheid en organisaties tracht P.B. dit doel te bereiken.

Door het houden van bijeenkomsten en vergaderingen kunnen de inwoners meepraten en meedenken over de ontwikkeling en leefbaarheid van hun dorp. Gezien de belangrijke ontstaansgeschiedenis van dit gebied voor de gehele regio doet de vereniging veel aan het bijbrengen en in stand houden van cultuur-historische waarden. Een andere missie van P.B. is het zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor de bewoners. Het plaatsen van AED’s en het creëren van verkeersveilige situaties zijn slechts enkele voorbeelden van acties die zijn uitgevoerd.

Daarnaast wordt er een uitgebreid programma geboden van sociale activiteiten waaronder een nieuwjaarsreceptie, dorpsfeest, zomeravondconcert etc. Ongeveer 75% van alle inwoners in ons gebied is lid van de vereniging en neemt actief deel aan één of meerdere activiteiten. Plaatselijk Belang hoopt dat de inwoners nog lang kunnen blijven genieten van het leven in deze mooie, rustige en unieke omgeving tussen water en bos.

Laatste nieuws

Waterconcert 2018

Ook in 2018 organiseert het Plaatselijk Belang een waterconcert!
Read More

Turfrace 2018

Read More

Finestra Aperta

Read More

Wike fan Rink

Read More