Sommige delen van deze site zijn vooralsnog niet compitabel met andere devices dan de desktop (zoals mobiel en tablet). Hier wordt aan gewerkt!

Eric de Beij

Voorzitter

Telefoon:
 +06-53364575 

E-mailadres:

ebeij@geerlofs.nl

Koosje Siderius-van den Brug

Secretaris

Telefoon:
+06 27503458

E-mailadres:

fam.siderius@upcmail.nl

Jaap Heideveld

Penningmeester

Telefoon:
+06 27861121

E-mailadres:

jheideveld@chello.nl

Oebele Veenstra

Algemeen bestuurslid

Telefoon:
+31 6 51507444

E-mailadres:

o.a.veenstra@algarve-villas.nl