WOODlandart

D

e commissie “Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa” nam deze kunstuiting niet op in haar programma, maar de gemeente Smallingerland vond het voorstel te interessant om te laten schieten: in verschillende dorpen in Smallingerland, te weten De Veenhoop, Drachtster Compagnie, Boornbergum, Nijega, Rottevalle en bij ons in De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstverlaat) is een WOODlandart project gelanceerd.

 

Uitgangspunt is dat je met het product “wilgentenen” een natuur kunstobject gaat maken. Naar de creatie van dorpsgenoot, kunstenaar Jitze Sikkema en met de hulp van vele enthousiaste dorpsgenoten en de kunstenaars Derk den Boer en Fokke Veurman, heeft Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat i.s.m. de Gemeente Smallingerland en de Noardlike Fryske Wâlden een project gestart. Ons project heet: De trije mûntsen ûnderweis.

 

Momenteel zijn we bezig de rompen en de kappen van 3 monniken vorm te geven. We zijn met de kappen begonnen op de Drachtster Heawei 47 in De Wilgen, maar inmiddels zijn we bezig met de afbouw op de locatie waar onze monniken tijdelijk komen te staan, namelijk de Kloosterheuvel. De kappen zijn gemaakt van lichte geschilde wilgentenen terwijl de mantels van donkerbruin gekleurde, ongeschilde – in Smalle Ee en De Wilgen gekapte - wilgentenen worden gemaakt.

 

Verbindende kunst

Verbinding tussen boeren, burgers en buitenlui staat in het project “Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa” centraal. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden wil inwoners met de gerealiseerde kunstwerken wijzen op de pracht van het Nationaal Landschap. In 2018 starten zij daarom allerlei projecten op rondom kunst, cultuur, landschap en (bio)diversiteit, WOODLandart is hier onderdeel van. Halverwege juni zullen alle kunstwerken op hun plek komen te staan. Dan zal in samenwerking met CityLab Drachten een fietsroutekaart worden gelanceerd. Deze kaart leidt inwoners en bezoekers langs alle bijzondere kunstwerken die uit dit project zijn voortgekomen.

 

Verbinding tussen boeren, burgers en buitenlui staat in het project “Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa” centraal. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden wil inwoners met de gerealiseerde kunstwerken wijzen op de pracht van het Nationaal Landschap. In 2018 starten zij daarom allerlei projecten op rondom kunst, cultuur, landschap en (bio)diversiteit, WOODLandart is hier onderdeel van. Halverwege juni zullen alle kunstwerken op hun plek komen te staan. Dan zal in samenwerking met CityLab Drachten een fietsroutekaart worden gelanceerd. Deze kaart leidt inwoners en bezoekers langs alle bijzondere kunstwerken die uit dit project zijn voortgekomen.

 

Laatste nieuws

Finestra Aperta

Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een zomeravondconcert aan...
Read More

Wike fan Rink

In de week van 15 tot en met 23 juni organiseren we de Wike fan Rink. Een w...
Read More

Turfrace naar KH2018

In het weekend van 25 en 26 mei 2018 vindt er een speciale editie van de T...
Read More